Οικολογική Ευαισθησία

Με την χρήση των ICICLES PERSONAL ίσως σε βάθος χρόνου στόχος είναι γίνει μία καθημερινή συνήθεια που θα έχει ως αποτέλεσμα την μειωμένη και ουσιαστικότερη χρήση του πάγου, ουσιαστικά του νερού. Χωρίς να πετιούνται ποσότητες πάγου λόγω ότι απλά θέλαμε λίγο πάγο για να δροσιστούμε.

Σε εποχές και περιοχές πού ίσως τα πράγματα περίβαντολογικά γίνουν ακόμη πιο δύσκολα ίσως γίνει αφορμή μία επιχειρηματική μας κίνηση τώρα, να γίνει και επιτακτική ανάγκη καταναλωτικής επιμόρφωσης.