Ποιότητα παγοκύβων “Σύριγγας”

Οι παγοκύβοι παράγονται και συσκευάζονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις “Σύριγγας” σε χώρο 130m³.

Οι παγοκύβοι “Σύριγγας” παράγονται με επεξεργασμένο νερό μετά από ιδιαίτερη μεταχείριση επεξεργασίας από μονάδα εξυγίανσης RO για σταθερή υψηλή ποιότητα του προϊόντος, με επίβλεψη πιστοποιημένου εξωτερικού συνεργάτη ΤΕΜΑΚ ΑΕ και ως εξωτερικό συνεργάτη το διαπιστευμένο μικροβιολογικό εργαστήριο ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ AE, εφαρμόζοντας πιστοποίηση του HACCP ISO 22000

Ο πάγος μας είναι κρυστάλλινος και κατεψυγμένος σε ανάλογη θερμοκρασία για την ολοκληρωμένη επιτυχία ενός υψηλού ποιότητας προϊόντος.Κρυστάλλινος πάγος από νερό υψηλής ποϊότητας στα παγάκια “Σύριγγας” με επίβλεψη σε όλα τα στάδια παραγογής και πιστοποίηση του HACCP ISO 22000