Ο Εξοπλισμός μας

Ο εξοπλισμός μας είναι πιστοποιημένος από τον εκάστοτε κατασκευαστή που μας προμηθεύει.

Εφαρμόζουμε το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων HACCP.

Με εξωτερικό συνεργάτη την διαπιστευμένη μικροβιολογική μονάδα Βιοχημική ΑΕ.