Υπηρεσία διανομής νερού

Η επιχείρησή μας θέτει το στίγμα της μεταφοράς των εμφιαλωμένων νερών ΖΑΓΟΡΙ με την εξής διαδικασία:

  1. Τα προϊόντα παραλαμβάνονται από τις εγκαταστάσεις της ΧΗΤΟΣ ΑΒΒΕΕ στην Αθήνα
  2. Μεταφέρονται με ψυγειοφόρα φορτηγά από τη αρχή ως το τέλος του προορισμού τους στις εγκαταστάσεις μας, συνοδευόμενα με τα ανάλογα δελτία ψυγειομεταφοράς.
  3. Διανέμονται στα σπίτια με τα οχήματά της επιχείρησης μας.
  4. Ελεγχόμενη απόρριψη-ανακύκλωση (πέταμα των πλαστικών) σε συνεργασία με τον καταναλωτή.
  5. Επιμόρφωση για την αξία του ΦΥΣΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ.

Προτιμώ και πίνω ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ. Εσύ?