Οι συνέπειες της υπερκατανάλωσης

Οι συνέπειες της υπερκατανάλωσης

Η υπερκατανάλωση έχει αρνητικές συνέπειες όχι μόνο στον άνθρωπο αλλά και στο περιβάλλον. Οι συνέπειες αυτές είναι:

  1. η μόλυνση του περιβάλλοντος
  2. η τρύπα του όζοντος
  3. τα καυσαέρια
  4. τα υπερβολικά σκουπίδια
  5. η μείωση του πόσιμου νερού και
  6. η υπερβολική κατανάλωση ενέργειας

Όταν στο παρελθόν μειωθήκαν δραματικά τα αποθέματα νερού στην Αττική παρατηρήθηκε ότι μειώθηκε και η κατανάλωσή του .Τώρα που τα αποθέματα νερού αυξήθηκαν και επέστρεψαν στα κανονικά της επίπεδα, δε σημαίνει πως πρέπει να μειώσουμε την προσπάθεια για την εξοικονόμηση του νερού. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται σε όλους μας να κλείνουμε τη βρύση όταν δεν την χρειαζόμαστε.

ΠΛΑΤΩΝ: Όσες από τις επιθυμίες, όταν εκπληρώνονται, κάνουν καλύτερο τον άνθρωπο, αυτές να τις ικανοποιούμε, όσες όμως τον κάνουν χειρότερο, να τις αποφεύγουμε.

Πηγη΄
Ομάδα A’
Απαλαγάκης Ανδρέας
Μιχαλάτου Ιωάννα
Μπακογεώργος Ιωάννης
Ρύλκο Καρολίναε