Ιερή και Μαγική Δύναμη

Ιερή και Μαγική Δύναμη

Στο πέρασμα του χρόνου, το νερό αποτελεί ιερή και μαγική δύναμη, γεμάτη θεραπευτικές και αναγεννητικές ιδιότητες. Το «αθάνατο νερό», η «πηγή της νεότητας», το «νερό της ζωής» αποτελούν διαφορετικές μυθικές – θρησκευτικές αποδείξεις των προαναφερθέντων. 

Χάρη σ’ αυτές τις ιδιότητες το νερό διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην ιστορία των θρησκειών ως στοιχείο καθαρμού και εξαγνισμού.

Η λατρεία του νερού παρουσιάζει μια εντυπωσιακή συνέχεια, που σε μερικές περιπτώσεις διαρκεί από τη νεολιθική εποχή ως τις μέρες μας. Ένας μεγάλος αριθμός από λατρείες και τελετουργίες επικεντρώνονταν σε πηγές, ρυάκια, ποτάμια, πηγάδια κ.ά. Η λατρεία των τοπικών νερών ήταν τόσο βαθιά ριζωμένη στη λαϊκή πίστη, που καμία θρησκευτική επανάσταση δεν κατάφερε να την εξαλείψει, ενώ την υιοθέτησε ακόμη και ο Χριστιανισμός. Παράλληλα όμως, το νερό έχει σχέση με τη μαντική, όπως μαρτυρούν άλλωστε και τα πολλά μαντεία που ήταν χτισμένα κοντά σε πηγές νερού.