Νερό χωρίς μεταλλικά άλατα

Νερό χωρίς μεταλλικά άλατα

Αποτελέσματα μέσω ηλεκτρονικών συσκευών καθίζησης του νερού ,δεν δείχνουν παρά μόνο τα επίπεδα των αλάτων ή των ανόργανων ουσιών σκληρότητας στο νερό .Τα αποτελέσματα δεν παρέχουν καμία πληροφορία για την ποιότητα του νερού ή την παρουσία επικίνδυνων ρύπων για την υγεία.

Η ηλεκτρονική συσκευή καθίζησης προκαλεί απελευθέρωση μεταλλικών ιόντων στο νερό τα οποία σχηματίζουν ίζημα , το οποίο είναι ορατό στο νερό. Αυτό συμβαίνει διότι το νερό έχει μεταλλικά άλατα πού είναι χρήσιμα στον οργανισμό μας , σε αντίθετη περίπτωση σε ένα  απιονισμένο επεξεργασμένο  νερό δεν υπάρχουν μεταλλικά άλατα , όπως ούτε ενέργεια, (άρα νεκρό) και για αυτό δεν αντιδρά στο ρεύμα με αποτέλεσμα να μην αλλάζει χρώμα.